dissabte, 20 d’octubre de 2012

Proposta de Carta a l'Ajuntament de CamarasaSant Llorenç de Montgai  a  7 d’octubre del 2012A l’ atenció de: Excel. Sr. Alcalde de l’ Ajuntament de Camarasa

Els veïns de Sant Llorenç de Montgai constituïts com a junta promotora per poder disposar d’ una EMD i amb la finalitat de posar en estudi els avantatges o inconvenients que aquesta EMD pot representar per al nostre poble com també per al conjunt del municipi.

Sol·licita:

-  Llistat de tots els veïns que actualment estan empadronats al terme municipal de Sant Llorenç de Montgai així com també de les seves adreces per poder establir canals d’ informació i participació continua  en aquest  procés d’estudi de l’EMD.

-  Relació dels ingressos i despeses, tant ordinaris com extraordinaris,  corresponents a Sant Llorenç de Montgai dels anys 2010 i 2011.

-  Relació, la més aproximada possible, dels ingressos i despeses de l’ actual exercici 2012. Si cal, amb les estimacions pertinents si no es disposa de  les dades reals.

Considerem i esperem que aquest projecte d’estudi sigui molt aclaridor per al nostre municipi i una millora en la seva gestió.
Esperem la total  col·laboració d’aquest Ajuntament del qual vostè té l’honor de presidir.


Atentament.

Junta Promotora EMD de Sant Llorenç de Montgai.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada