dissabte, 20 d’octubre de 2012

Acta Primera ReunióACTA REUNIÓ EL   7  D’OCTUBRE 2012 DE LA JUNTA PROMOTORA  EMD  DE SANT LLORENÇ DE MONTGAI

Reunits el diumenge 7 d’octubre del 2012 a les 11 hores en una de les aules de les noves escoles de Sant Llorenç, la junta  promotora EMD acorda els següents punts:
- Després de  comentar  els presents en la reunió,  s’acorda obrir la Junta Promotora de l’EMD a tots els veïns del poble que estiguin interessats.
 A les properes reunions de la junta promotora es farà públic el dia i hora de la reunió. S’anunciarà  i els qui vulguin venir, tant si estan a favor com en contra de l’EMD, estan convidats.
- S’acorda, a partir d’ara, fer les reunions a l’aula de la escola en la que estem reunits per les bones condicions del lloc  ja que disposa d’ un projector i d’ordenador. Aquests aparells els  necessitarem en les projeccions dels diferents treballs que presentarem a mesura que avanci l’estudi de viabilitat de l’EMD. Igualment acordem que en cas de necessitat de guardar documentació o eines utilitzarem la sala de la que disposa l’ajuntament a l’edifici del Casal al costat de la sala de audiovisuals.
- Acordem preparar la carta dirigida a l’ajuntament de Camarasa on es comunica  que hem iniciat l’estudi de viabilitat del projecte d’EMD per Sant Llorenç i  les primeres informacions que ens han de facilitar són:
       a) Llistat d’empadronaments que hi ha al terme de Llorenç, així com de les seves adreces per poder establir amb tot el veïnat una via  d’informació i participació directe i que considerem imprescindible por l’estudi que hem iniciat.
      b)  Relació dels ingressos i despeses, tant ordinaris com extraordinaris, que ha tingut el nostre poble durant els exercicis 2010 i 2011. Creiem que no ha de resultar difícil d’extreure de la comptabilitat existent a  l’ajuntament.
     c) Relació dels ingressos i despeses de l’exercici actual 2012 fins al dia d’avui,  així com una estimació aproximada de les previsions que queden pendents de comptabilitzar fins a finals de l’exercici 2012.
- Considerem que el procés d’informació als veïns és quelcom fonamental per l’objectiu que ens hem marcat i és per això que obrim una pàgina web a Internet referida a l’EMD del nostre poble, la qual serà gestionada per Xavier Capdevila  i Genis Vidal. En ella  penjarem tota la informació que tinguem.
També obrim un procés de recollida de les adreces electròniques dels veïns per poder-los enviar la  data i hora de les diferents reunions que farem així com la informació que generem. Aquesta pàgina també pot recollir les queixes o dubtes que els veïns vulguin   posar a debat en les properes reunions.
- En la reunió també tractem de la necessitat de conscienciar a tots el veïns o residents en el terme de Sant Llorenç  que encara no estan empadronats perquè prenguin consciència de la necessitat de que el cens sigui el reflex més aproximat possible al pes que realment té en el conjunt del municipi  i els encoratgem a que s’empadronin  a l’Ajuntament de Camarasa.
- Acordem enviar junt amb la circular informativa de la reunió el reglament de la Llei municipal i de règim local de Catalunya vigent per a les entitats municipals descentralitzades (EMD).
- Comentem el funcionament d’ algunes EMD i de les millores que  ha representat al seu municipi, especialment l’EMD de Baldomà de recent creació i que, molt gustosament, s’han prestat a ajudar-nos per aconseguir-ho nosaltres.
- Per últim recordem que ara el que estem fent és crear estructura de poble i no política. Volem guanyar  proximitat i autonomia  en la gestió municipal, una millora en la nostra identitat i  autoestima  com a comunitat de veïns,  millors  prestacions dels serveis i menors costos de funcionament ,és a dir, intentem dur a terme un projecte de futur que, creiem, ens beneficiarà a tots.
- Acordem que la propera reunió la farem al mateix  lloc el proper divendres 26 d’octubre a les 8:30 hores del vespre. Hi esteu tots convidats.
Confiem i esperem la vostra total col·laboració.

Atentament:
Junta  Promotora EMD de Sant Llorenç de Montgai.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada