diumenge, 16 de desembre de 2012

acta reunió 26-10-12BULLETI INFORMATIU DE LA JUNTA GESTORA  ENTITAT MINICIPAL DESCENTRALITZADA -EMD- DE SANT LLOREÇ DE MONTGAI - NOVEMBRE 2012


Acta reunió amb els veïns el 26 d’Octubre 2012

Reunits els veïns i la junta gestora EMD el  divendres 26 d’octubre del 2012 a les 8:30 hores del vespre per tractar els següents temes:

- En primer lloc fem  una anàlisi i debat d’ on estem i com organitzar-nos  per preparar el projecte de l’estudi de l’ EMD i les etapes a seguir.
S’acorda ampliar amb nous veïns del poble, especialment el jovent, la junta gestora de l’ EMD de Sant Llorenç amb la finalitat de recollir les diferents sensibilitats del nostre poble. Properament os informarem de les diferents comissions que crearem, així com dels veïns que en formaran part.

- Parlem de la necessitat de crear o buscar en la nostra història  un logotip o escut que ens pugui identificar com a comunitat de veïns, que ens doni identitat i en el que tots ens hi puguem identificar.  Varis dels presents treballem en aquest tema i esperem rebre aportacions en la propera reunió.

- En David Capdevila i en Genis Vidal fan la presentació de la pàgina web de la EMD del poble. Aquesta pàgina esta oberta al debat i aportacions dels veïns i en ella s’hi penjarà tota la informació que es tingui. També hi haurà informació variada que sigui d’utilitat per qualsevol persona que s’interessi pel nostre poble. Feu-hi  un cop d’ull, l’ adreça és : http://emdsantllorens.blogspot.com.es/

-És presenta informació de  l’arxiu de La Noguera referent a documentació  municipal  que tenen guardada  de quant teníem una Junta Municipal a Sant Llorenç. Aquesta Junta Municipal és va perdre a principis dels anys 60.

- Fem una primera presentació,  estimativa, dels possibles ingressos i despeses amb les quals podria comptar la futura EMD de Sant Llorenç i les seves disponibilitats per fer inversions en noves obres i millores. Aquestes estimacions d’ ingressos i despeses s’han fet a partir dels comptes anuals de l’Ajuntament de Camarasa dels anys 2010 i 2011 i pressupost del 2012.
   El resultat obtingut, d’aquest primer estudi de la viabilitat de l’EMD del nostre poble,  és totalment favorable: podem cobrir les despeses que generem, queden remanents per fer noves inversions i, a la llarga, la situació econòmica millorarà i molt.
   Lògicament aquest primer estudi no té  fiabilitat total ja que és estimativa, no està basada amb les dades reals.
 Esperem que en els propers dies l’Ajuntament de Camarasa ens faciliti les dades reals i puguem fer una previsió d’ingressos i despeses més fiable.Nota

En aquest moments estem a l’espera de rebre informació de l’Ajuntament de Camarasa referent al cens del nostre poble i als ingressos i despeses amb les quals podríem comptar  si esdevenim EMD.
Un cop rebem la informació i l’haguem processat convocarem una nova reunió i farem la seva presentació als veïns del poble.
Esperem la vostra assistència.
Reunio EMD de Catalunya a Taradell


El passat 27 de Novembre a Taradell (Agregat de Tàrrega) hi va haver la reunió anual de EMD de Catalunya, actualment la formen  més de 200 EMD.  A la reunió varem ser invitats junt amb altres cinc noves EMD que estan, igual que nosaltres, en procés de formació.
En representació de la nostra EMD hi vam assistir Josep Montané i Josep Maria Turiella. Voldríem comentar alguns dels punts que es van tractar.
A la reunió hi va assistir l’actual Director d’ administració local de la Generalitat, Joan Cañada, en representació de la vicepresidenta del Govern Joana Ortega. 
En Joan Cañada va defensar l’actual administració local i va transmetre la total confiança  i suport de la Generalitat a les EMD. Va destacar de les EMD la seva gran proximitat als administrats i la seva bona gestió allí on son presents.
En la seva exposició ens va dir que l’actual Estatut és una total cuirassa que protegeix les EMD davant qualsevol intent de reforma per part de l’administració central.
Va garantir la seva total continuïtat de les EMD i fins i tot no va descartar que en un futur, no molt llunyà sigui una peça bàsica de l’administració local a Catalunya.
En la seva exposició va dir  que el projecte de reforma de  la  nova  llei d’ens locals de Catalunya que actualment s’està redactant regularà més les EMD, els hi donarà més continuïtat, autonomia, legitimitat, millor estructura, més responsabilitat i millors instruments per a la seva gestió.
En la reunió hi estaven representants de 15 comarques catalanes i és va destacar que les EMD son la voluntat d’un poble.
Hi havia representants d’EMD de  pobles molt petits, (Baiasca 15 habitants), i representants de pobles mitjans com el nostre o d’altres de molt més grans.
Se’ns va donar la benvinguda als futurs EMD, ens van fer intervindre per presentar-nos.  No varem tenir dret de vot a les votacions,  però  esperen veure’ns a les properes reunions amb  dret a vot.


Junta Promotora EMD Sant Llorenç-  Novembre 2012

dissabte, 27 d’octubre de 2012

Reunió 26-10-2012

Ahir a les 20:30 vam fer la segona reunió, sembla que tot va anar prou correctament, ja tenim la carta firmada per tothom i a punt per presentar a l'ajuntament de Camarasa, ara a esperar resposta...
Aviat publicarem l'acta de la reunió.

dissabte, 20 d’octubre de 2012

Proposta de Carta a l'Ajuntament de CamarasaSant Llorenç de Montgai  a  7 d’octubre del 2012A l’ atenció de: Excel. Sr. Alcalde de l’ Ajuntament de Camarasa

Els veïns de Sant Llorenç de Montgai constituïts com a junta promotora per poder disposar d’ una EMD i amb la finalitat de posar en estudi els avantatges o inconvenients que aquesta EMD pot representar per al nostre poble com també per al conjunt del municipi.

Sol·licita:

-  Llistat de tots els veïns que actualment estan empadronats al terme municipal de Sant Llorenç de Montgai així com també de les seves adreces per poder establir canals d’ informació i participació continua  en aquest  procés d’estudi de l’EMD.

-  Relació dels ingressos i despeses, tant ordinaris com extraordinaris,  corresponents a Sant Llorenç de Montgai dels anys 2010 i 2011.

-  Relació, la més aproximada possible, dels ingressos i despeses de l’ actual exercici 2012. Si cal, amb les estimacions pertinents si no es disposa de  les dades reals.

Considerem i esperem que aquest projecte d’estudi sigui molt aclaridor per al nostre municipi i una millora en la seva gestió.
Esperem la total  col·laboració d’aquest Ajuntament del qual vostè té l’honor de presidir.


Atentament.

Junta Promotora EMD de Sant Llorenç de Montgai.

Acta Primera ReunióACTA REUNIÓ EL   7  D’OCTUBRE 2012 DE LA JUNTA PROMOTORA  EMD  DE SANT LLORENÇ DE MONTGAI

Reunits el diumenge 7 d’octubre del 2012 a les 11 hores en una de les aules de les noves escoles de Sant Llorenç, la junta  promotora EMD acorda els següents punts:
- Després de  comentar  els presents en la reunió,  s’acorda obrir la Junta Promotora de l’EMD a tots els veïns del poble que estiguin interessats.
 A les properes reunions de la junta promotora es farà públic el dia i hora de la reunió. S’anunciarà  i els qui vulguin venir, tant si estan a favor com en contra de l’EMD, estan convidats.
- S’acorda, a partir d’ara, fer les reunions a l’aula de la escola en la que estem reunits per les bones condicions del lloc  ja que disposa d’ un projector i d’ordenador. Aquests aparells els  necessitarem en les projeccions dels diferents treballs que presentarem a mesura que avanci l’estudi de viabilitat de l’EMD. Igualment acordem que en cas de necessitat de guardar documentació o eines utilitzarem la sala de la que disposa l’ajuntament a l’edifici del Casal al costat de la sala de audiovisuals.
- Acordem preparar la carta dirigida a l’ajuntament de Camarasa on es comunica  que hem iniciat l’estudi de viabilitat del projecte d’EMD per Sant Llorenç i  les primeres informacions que ens han de facilitar són:
       a) Llistat d’empadronaments que hi ha al terme de Llorenç, així com de les seves adreces per poder establir amb tot el veïnat una via  d’informació i participació directe i que considerem imprescindible por l’estudi que hem iniciat.
      b)  Relació dels ingressos i despeses, tant ordinaris com extraordinaris, que ha tingut el nostre poble durant els exercicis 2010 i 2011. Creiem que no ha de resultar difícil d’extreure de la comptabilitat existent a  l’ajuntament.
     c) Relació dels ingressos i despeses de l’exercici actual 2012 fins al dia d’avui,  així com una estimació aproximada de les previsions que queden pendents de comptabilitzar fins a finals de l’exercici 2012.
- Considerem que el procés d’informació als veïns és quelcom fonamental per l’objectiu que ens hem marcat i és per això que obrim una pàgina web a Internet referida a l’EMD del nostre poble, la qual serà gestionada per Xavier Capdevila  i Genis Vidal. En ella  penjarem tota la informació que tinguem.
També obrim un procés de recollida de les adreces electròniques dels veïns per poder-los enviar la  data i hora de les diferents reunions que farem així com la informació que generem. Aquesta pàgina també pot recollir les queixes o dubtes que els veïns vulguin   posar a debat en les properes reunions.
- En la reunió també tractem de la necessitat de conscienciar a tots el veïns o residents en el terme de Sant Llorenç  que encara no estan empadronats perquè prenguin consciència de la necessitat de que el cens sigui el reflex més aproximat possible al pes que realment té en el conjunt del municipi  i els encoratgem a que s’empadronin  a l’Ajuntament de Camarasa.
- Acordem enviar junt amb la circular informativa de la reunió el reglament de la Llei municipal i de règim local de Catalunya vigent per a les entitats municipals descentralitzades (EMD).
- Comentem el funcionament d’ algunes EMD i de les millores que  ha representat al seu municipi, especialment l’EMD de Baldomà de recent creació i que, molt gustosament, s’han prestat a ajudar-nos per aconseguir-ho nosaltres.
- Per últim recordem que ara el que estem fent és crear estructura de poble i no política. Volem guanyar  proximitat i autonomia  en la gestió municipal, una millora en la nostra identitat i  autoestima  com a comunitat de veïns,  millors  prestacions dels serveis i menors costos de funcionament ,és a dir, intentem dur a terme un projecte de futur que, creiem, ens beneficiarà a tots.
- Acordem que la propera reunió la farem al mateix  lloc el proper divendres 26 d’octubre a les 8:30 hores del vespre. Hi esteu tots convidats.
Confiem i esperem la vostra total col·laboració.

Atentament:
Junta  Promotora EMD de Sant Llorenç de Montgai.

Primera reunió

Amb una mica de retard us envio l' acta de la reunió que va tenir lloc el passat 7 d'octubre. També us envio la carta que vam decidir enviar a l'ajuntament de Camarasa per començar a demanar informació per preparar informes.

Si creieu que s'han de fer modificacions m'ho comuniqueu. L'acta la farem arribar a tots els veïns del poble.
La carta a l'ajuntament la podríem donar al regidor Carles Curià per la seva presentació.

Bon vespre i fins la propera reunió que serà el proper divendres 26 d'octubre a les 8:30 de la tarda.

Josep Maria

Benvinguts

Hola! Aquí anirem publicant totes les novetats i esdeveniments que aniran passant dins del nostre procés de creació de la EMD (Entitat municipal descentralitzada) de Sant Llorenç de Montgai.
Sigueu benvinguts i agrairiem qualsevol comentari que vulgueu fer.